Altosec bijwerkingen

Altosec bijwerkingen

Altosec is een voorgeschreven medicijn dat in Zuid-Afrika wordt gebruikt en dat is geclassificeerd als een protonpompremmer.

Wat is Altosec?

Altosec is een voorgeschreven medicijn dat wordt gebruikt in Zuid-Afrika. Het is niet beschikbaar in de Verenigde Staten. Het werkzame bestanddeel in Altosec is Omeprazole. In de Verenigde Staten is het medicijn Prilosec het equivalent van Altosec.

Altosec wordt gebruikt voor de behandeling van acidosie, algemene indigestie, gastro-intestinale refluxziekte (GERD), abnormaal gevormde slokdarm (Barrett's Syndrome), aandoeningen waarbij de maag teveel zuur maakt (Zollinger-Ellison-syndroom) en maagzweren. Altosec kan worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen zoals voorgeschreven door een arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Altosec omvatten hoofdpijn en diarree. Meestal zijn deze bijwerkingen niet hinderlijk genoeg om ervoor te zorgen dat patiënten stoppen met het gebruik van Altosec. Als de bijwerkingen extreem hinderlijk worden, neem dan contact op met uw arts om de mogelijkheid van alternatieve medicijnen of manieren om de bijwerkingen van Altosec te behandelen te bespreken.

Ernstige bijwerkingen

Pijn op de borst, donker gekleurde urine, snelle hartslag, rillingen, koorts, keelpijn, gezwollen of blaren huid, zwelling van de handen of voeten, ongewoon bloeden of blauwe plekken, overmatige slaperigheid en veranderingen in het gezichtsvermogen worden beschouwd als ernstige bijwerkingen van Altosec. Als u een van deze bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van Altosec en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Contra

Bepaalde soorten medicijnen kunnen interageren met Altosec. Als u bloedverdunners zoals Warfarine of HIV-proteaseremmers, claritromycine, voriconazol, benzodiazepinen, cilostazol, cyclosporines (bepaalde antibiotica), digoxine, disulfiram, fenytoïne, tacrolimus, ampicillines (bepaalde antibiotica), antischimmelmiddelen, clopidogrel, ginkgo biloba of ijzer inneemt supplementen, overleg dan met uw arts of u Altosec veilig kunt gebruiken.

Als u niet zeker weet wat voor soort medicijnen u gebruikt, breng dan de flesjes, inclusief alle vrij verkrijgbare en natuurlijke supplementen, naar uw arts, zodat hij of zij u kan helpen om het risico op interactie te verkleinen.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, bespreek dan met uw arts de risico's die Altosec kan veroorzaken voor u of uw foetus voordat u het geneesmiddel gaat gebruiken.

Allergie-informatie

Als u problemen krijgt met ademhalen, zwelling in het gezicht, tong of keel of een gele verkleuring op de huid of ogen, stop dan met het gebruik van Altosec en ga onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp of bel 911. Deze symptomen duiden op ernstige allergie of leverfunctiestoornissen en kan levensbedreigend zijn als het onbehandeld blijft.

Share:
Reactie Geplaatst